Moja domškola

Život prináša chvíle, kedy sa musíme rozhodnúť ako ďalej. Zaujať správny postoj k pravde, živobytiu, vzťahom, životnému prostrediu, bývaniu, vzdelávaniu... Ostali sme doma všetci spolu a hneď nám bolo jasné, že to je takto správne. Rodičia pracujúci z domu, podnikajú v tom, čo ich baví. Mne poskytujú to najlepšie zázemie, kde sa môžem vrhnúť do poznávania sveta. Som domškoláčka, aj keď sa najčastejšie učím vonku. Milujem prírodu, hlavne zvieratá, výlety a príbehy.

domškola
Vzdelávanie dotykom

Moji rodičia

Bývame v Bratislave, ale značnú časť roka strávime u starých rodičov na lazoch stredného Slovenska. Rodičia veľa cestujú, lebo považujú cestovanie za najlepší spôsob poznávania sveta. V zime jazdíme všetci na lyžovačky a v lete sa s mamou dostanem aj do Afriky, spoznať slony a levy.

Mama:
"Domškola je program pre celú rodinu, pre dieťa aj pre rodičov. Ak žijete trojgeneračne, tak aj pre starých rodičov. My sa od nášho dieťaťa veľa učíme. Byť ako deti. A dieťa sa učí náš svet. Dotýkaním."

Otec:
"Domškoláctvo?.. V našom prípade neškoláctvo, harmonický a prirodzený životný štýl. Znamená hlavne nevychovávať, žiadne napodobeniny školy. Byť dieťaťu nápomocný len keď o pomoc požiada. A žasnúť."

Naša motivácia

Jestvuje množstvo zaujímavých príkladov, ako dieťaťu zabezpečiť o niečo viac poznania, než poskytuje súčasné školstvo. Inšpirujúce sú osobnosti: J.Dušek, M.Rasfeld, J.Nováčková, J.Holt, C.Serreau, M.Montessori, K.Kostka a ďalší, ktorí prezentujú nové názory na vzdelávanie. Overené sú funkčné modely alternatívneho prístupu k vzdelávaniu ako napríklad internátna škola Summerhill či školy waldorfského typu. Práve o Summerhille bol natočený prekrásny film. Našu rodinu významne motivoval Viggo Mortensen vo filme Toto je náš svet (Captain Fantastic):

Captain Fantastic
Captain Fantastic

Captain Fantastic - Toto je náš svet
Jedinečný rodinný film o otcovi a jeho šiestich deťoch, ktoré vychováva sám v divočine. Otec, Viggo Mortensen v hlavnej úlohe, predvádza alternatívu ku konzumnému spôsobu života súčasnej spoločnosti. Stavia na prirodzenosti a spätosti s prírodou. Odlúčenosť od civilizácie nemá žiaden negatívny dopad na vzdelanie detí, práve naopak, deti sú nad mieru inteligentné, samostatné, zdatné a zdravé. Ako sa ukáže v závere filmu, jeho deti sú plne pripravené pre jeden i druhý spôsob života, v civilizácii aj divočine (prirodzene).

Moje obľúbené knihy

domškola

Legislatíva

Dňa 18. marca 2021 bol schválený poslanecký návrh - novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je úprava možnosti individuálneho tzv. „domáceho” vzdelávania na druhom stupni základných škôl (§ 24). Cieľom novely školského zákona je umožnenie individuálneho vzdelávania doma aj na druhom stupni základnej školy. Táto novela školského zákona nadobudla účinnosť 1. septembra 2021. Od teraz už deti z druhého stupňa nemusia využívať pomôcku "štúdium v zahraničí".

Školský zákon č. 245/2008 Z. z.
Vzory dokumentov pre domáce vzdelávanie

pestovanie rastlín

Vzdelávanie domškolákov, užitočné linky

 • Moja kmeňová škola - je malá, iba so štyrmi ročníkmi prvého stupňa ZŠ, nachádza sa v obci Chocholná – Velčice pri Trenčíne. Škola má asi 40 žiakov, z toho je 30 denných a 11 domácich školákov. V školskom roku 2021/22 môže prijať do jednotlivých ročníkov po 10 domácich školákov, čiže spolu 40 na 1. stupeň. Sú tam skvelí učitelia a najsamlepšia pani riaditeľka školy PaedDr. Alena Lea Ilenčíková.
 • DušeK rešpekt k deťom s Janou Nováčkovou - diskusia s autorkou konceptu rešpektovať a byť rešpektovaný. Rešpektujúcu výchovu nemožno zamieňať za voľnú, bezbrehú výchovu, ktorá deťom škodí práve tak, ako výchova autoritatívna. Jana Nováčková je tiež známa svojimi kritickými názormi na tradičné školstvo. Po dlhoročnej snahe urobiť školu pre deti o niečo prijateľnejšou, dospela k názoru, že je to nereformovateľný systém a začala sa venovať systému unschooling.
 • Association Montessori Internationale - globálna sieť AMI posilňuje učiteľov a komunity prostredníctvom holistického prístupu Márie Montessori a pomáha všetkým deťom stať sa skutočne schopnými a produktívnymi jednotlivcami tým, že sa zameriava na ich morálny, behaviorálny, emocionálny a intelektuálny rozvoj.
 • Homeschooling Program - Učebné osnovy pre domácu školu, ktoré zaisťujú ucelené, individuálne zamerané a akreditované online vzdelávacie zdroje pre všetkých domácich školákov.
 • Homeschool.com - ako na domácu školu? Začnite s domácim vzdelávaním svojho dieťaťa už dnes. Množstvo inšpirácií nielen pre začiatočníkov v tomto spôsobe vzdelávania ponúka tím homescchool.com, kde veria, že v domácom vzdelávaní by mal byť každý šťastný.
 • Výhody a nevýhody domáceho vzdelávania - je načase viesť veľmi úprimný rozhovor o výhodách a nevýhodách domáceho vzdelávania na základe spätnej väzby od našich rodičov. Domáce vzdelávanie je zásadnou zmenou životného štýlu, tvrdí Calvertova domáca škola.
 • Montessori Institute Prague - medzinárodne certifikované Montessori vzdelávanie v Prahe.
 • korytnačky
 • Margret Rasfeld - riaditeľka alternatívnej školy z Berlína. Náš koncept je nutné vidieť v súvislosti s tým, aká budúcnosť nás čaká a na čo musíme mladých ľudí pripravovať. Stojíme pred veľkými výzvami. Jedna je zaobchádzanie s našou planétou a prírodou, konzumná spoločnosť a konkurenčná paradigma. Druhou je spolužitie, s utečencami. Ďalej pribúdajúca komplexita a dynamika rýchlych zmien. Z týchto zmien vyplýva aj strach ľudí a ohrozovanie demokracie.
 • Vedomá mama - Už sa nehľadám. Iba žijem. A život pozorujem. Úplne najradšej mám ticho. To v sebe. Reakcie priateľky: "...sebariadené vzdelávanie vychádza z potrieb dieťaťa a nie dospelých. To síce znie pekne, ale kam ten svet dospeje, keď si každý bude robiť, čo chce?
 • Svet okolo nas - dvaja učitelia s dvomi školopovinnými deťmi, ktoré učia doma. Keď je čas a všetci sú zdraví, chodia von, do prírody, obzerať peknú krajinu. Hlavne o tom je ich webstránka: o ich dlhších aj kratších výletoch po Slovensku. O výletoch, ktoré sú prístupné pre malých školákov aj škôlkárov.
 • Waldorfská domškola - ponúka deťom také vzdelávacie činnosti a podnety, ktoré oslovujú v prvom rade ich prirodzenú chuť spoznávať svet okolo seba všetkými zmyslami, vo všetkých farbách a chutiach a až potom ich rozmieňať na drobné. Tak sa v rastúcom dieťati rozvinie túžba poznávať svet svojím intelektom prirodzene a v neskorších rokoch sa dostať až do jadra každej veci. To všetko je podporené rozvojom umeleckého cítenia a podporou schopnosti prekonávať prekážky, či počiatočné nezdary.
 • Domškola Momo - (domskolamomo.sk - tento odkaz je uz nefunkcny) vznikla z čistej lásky, úcty k deťom a dôvery v ich schopnosť učiť sa a byť v tom neoblomne vytrvalý, keď tak konajú z vlastnej inšpirácie a iniciatívy. Dokazujú to už mnohé alternatívne a slobodné školy po celom svete ale aj deti samotné, ktoré nám túto cestu ukázali a každý deň nám dokazujú, že je to tá správna voľba.
 • OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku - občianske združenie spája rodiny praktizujúce domáce vzdelávanie a rodiny, ktoré o vzdelávaní svojich detí doma zatiaľ len uvažujú. Podporuje také rodiny, šíri povedomie o domácom vzdelávaní a spája všetkých aktérov, ktorí sú do oblasti domáceho vzdelávania nejakým spôsobom zapojení.
 • hra
 • Pinterest - nápady, ktoré by sa mohli páčiť vášmu dieťaťu. Ak je tento spôsob učenia sa pre vaše dieťa vhodný, nechajte sa inšpirovať Anďou a vytvorte si vlastnú zbierku nápadov z nekonečného množstva učebného materiálu na soc sieťach. Pozor, všetkého veľa škodí.
 • Domškola blog - asperger - individuálne vzdelávanie detí s aspergerom.
 • Živozem - (MA) Borinka - táto domškola prebúdza a podnecuje zvedavosť, aby deti mali záujem o svet nielen v túžbe poznať, ale byť všímavý voči svojmu okoliu. Táto všímavosť sa ďalej rozvíja do láskavosti, spolupatričnosti a empatie s okolitým svetom. Čím sme empatickejší, tým sme otvorenejší a ochotnejší vidieť širšie súvislosti, ktoré presahujú za uhol nášho pohľadu.
 • Domškola ZŠ německo-českého porozumění - (ČR) - pre tých, ktorým nevyhovuje štandardný spôsob chodenia do školy, majú odlišný životný štýl a potrebujú väčšiu voľnosť v získavaní vzdelávania. Domškola pomôže aj rodinám, ktoré žijú v inom meste a chceli by pre svoje deti získať kvalitné základné vzdelanie a znalosť cudzích jazykov.
 • Domškola Eduard - (ZA) - komunitná škola zo Žiliny, aby deti neprišli o prirodzenú zvedavosť a chuť sa učiť, aby boli tvorivé, spokojné a cítili sa slobodne... Škola je otvorená tri dni v týždni, pondelok až streda, štvrtý deň sa konajú nepovinné výlety.
 • Lipová škola - (BA) - Akoles.sk - vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre I. a II. stupeň, inšpirácie z iných pedagogík, vlastných skúseností, tvorivosti a poznania sveta, individuálnych potrieb detí, pilierov Lipovej školy a vlastných základných presvedčení.
 • Slobodná škola - (KE) - neobyčajná demokratická škola v Košiciach. Formálne bežná základná škola a preto päť dní v týždni bude kvalifikovaný personál sprevádzať deti svetom v slobode, inklúzii, pri zachovaní vnútornej motivácie a hojnom pobyte vonku. Dovolí vášmu dieťaťu učiť sa spôsobom a tempom jemu vlastným.
 • Domškola Oriešok - (TS) - Nižná - hlavným cieľom domškoly je vytvárať príjemný a bezpečný priestor, v ktorom sa deti na domácom vzdelávaní môžu socializovať a zdieľať spolu čas pri vzdelávacích aktivitách, objavovaní a voľnej hre. Aktivity sú inšpirované konceptom montessori a lesnej pedagogiky.
 • Domoškola Pramienok - (PO) - škola slobodných detí v Prešove. V kolektíve detí bude zabezpečená prezenčná výučba po celý školský rok bez podmienok a zároveň aj pár spolužiakov, s ktorými učenie pôjde ľahšie, to všetko pod vedením kvalifikovanej učiteľky pre 1.stupeň.

Jedlo si pripravujem sama

Rada varím spolu s mamou. Pečieme chlieb, pizzu aj vianočné pečivo. Moje obľúbené jedlo sú palacinky a sušené slivky.

palacinky

Čítaníčko pre rodičov

Domškoláctvo je spôsob vzdelávania pre deti, ale rozhodnúť sa musia najmä rodičia. Dieťa môže v rozhodovaní pomôcť, ak príde s požiadavkou učiť sa doma samo. Ak ešte neviete, či ste vy a vaše dieťa na tento spôsob poznávania sveta pripravení, prečítajte si niekoľko názorov iných ľudí, ktorí sa tejto téme venujú:

 • Stručná história domáceho vzdelávania - rastúci počet rodín začalo s domácim vzdelávaním z pedagogických ani náboženských dôvodov, ale skôr z individuálnych pragmatických dôvodov, vrátane obáv zo šikanovania alebo zlej kvality miestnych škôl.
 • Deti, ktoré nechodia do školy, vedia viac - deti vzdelávané doma majú lepšie sociálne schopnosti, sú tvorivejšie a hlavne neporovnateľne slobodnejšie. Majú možnosť tráviť s rodičmi viac času a tým si s nimi budujú aj lepšie vzťahy.
 • Stredná škola Kostka - Karel Kostka - dať im voľnosť, ktorá nie je na iných školách bežná. Voľnosť so všetkými rizikami, ktorých nie je málo. Vytvoriť prostredie, kde sa rozprávanie a počúvanie premení na činorodú akciu, pretože poslaním školy je predovšetkým utváranie ducha, nie obyčajné trénovanie pamäti. A čo je škola? Vytvárajú ju predovšetkým ľudia, až potom je všetko ostatné. Ak tí ľudia dostanú priestor na sebarealizáciu, mali by, dúfam, rozvoj ducha v rámci aktívnej činnosti podporovať, pokiaľ sú sami osobnosťami.
 • Leo Babauta, poctivý sprievodca všímavosťou - všímavosť sa stala pomerne populárnym heslom, a to z dobrého dôvodu. Je to silné a môže nám to pomôcť stať sa prítomnejšími, šťastnejšími, sústredenejšími a oveľa viac.
 • Leo Babauta - unschooling - zamyslime sa nad tým, o čom je škola: príprava detí na prácu (a život) v budúcnosti ... budúcnosť, ktorá je pravdepodobne vzdialená desať rokov alebo viac. Zamyslite sa teraz nad desaťročím alebo viacerými zmenami: koľkí z nás pred 13 rokmi predpovedali, aký bude dnes život?
 • Mnohí ľudia si myslia, že deťom ničíme život, pritom robíme pravý opak - eduworld.sk - domáce vzdelávanie na Slovensku nie je stále niečo bežné, hoci sa o ňom v posledných rokoch hovorí viac. Rodičov, ktorí však nájdu odvahu a ukroja zo svojho komfortu, aby vzdelávali deti doma, nie je veľa.
 • hra
 • Jana Nováčková: Štátny školský systém sa už reformovať nedá - odpoveď na otázku, či je možné zastaralý školský systém radikálne zmeniť? Čo je na ňom zlé a kde sú najväčšie prekážky vysvetlila známa česká psychologička Jana Nováčková.
 • Juraj Hipš - jurajhips.sk - naše školstvo sa preto musí zmeniť - deti musíme inšpirovať, rozvíjať a chystať na budúcnosť a všetky zmeny, ktoré prídu. Dôležité informácie musia získavať objavovaním či učením sa z chýb s podporou kvalitných učiteľov, ktorí budú pre ne aj ľudským vzorom. Memorovanie nadiktovaného učiva ich na budúcnosť nepripraví.
 • Svet už nestojí o jednotkárov - Škola nie je vojenský marš, potrebuje slobodu, nie bulimické učenie, kde žiak do seba najprv natlačí vedomosti a potom sa ich rýchlo zbaví, tvrdí Margret Rasfeld, riaditeľka alternatívnej školy z Berlína.
 • Ján Papuga - pedagóg, spisovateľ, aktivista.
 • Školstvo a jeho chyby - článok, ktorý vystihuje základné chyby vzdelávacieho procesu súčasného základného školstva v ČR výrazne korešponduje v niektorých z kritizovaných princípoch so slovenským školstvom. Autor sa v úvode stotožňuje s dielom hudobníkov zo skupiny Pink Floyd, ktoré sme spomenuli v časti motivácia.
 • Škola či Domškola video YT - Juraj Stubniak s hosťom diskutujú o domškole. Po minulom školskom roku 20/21, kedy si deti školu veľmi neužili, a aj u najväčších lenivcov a odmietačov výuky sa objavili "abstinenčné" príznaky, sa v týchto dňoch s obavami pozeráme na vývoj situácie ovplyvňujúcej zatváranie tried, alebo škôl.
 • Jana Nováčková: Súčasný školský systém sa už nedá reformovať
 • Ako naskočiť na vlak domškoláctva? - ako sa mu páči učenie doma? Veľmi nie. Nechce sa mu učiť, nevie sa sústrediť. Stále odbieha, robí všetko okrem domácich úloh a učenia. Včera sme presedeli celý deň len preto, aby splnil, čo za úlohy dostal od učiteľa. Nič nestíhame. Určite je na tom horšie ako iné deti.
 • Čo by ste mali vedieť o domácom vzdelávaní - vzdelávacie centrum Cielene doučuje žiakov už vyše 10 rokov. Rýchla a efektívna komunikácia, množstvo učebných materiálov a prijímacích testov zo slovenských i zahraničných škôl, bohatá databáza príkladov, vlastné autorské testy, ale najmä skúsení a profesionálne vyškolení lektori, ponúkajú skupinové prípravné kurzy na prijímačky, individuálne doučovanie v Bratislave, online doučovanie, prijímačky nanečisto...
 • Domškoláci sú takí - prednáška je súčasťou 8. ročníka Konferencie domáceho vzdelávania, ktorú organizuje občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS). Viac informácií o OZ DVS na webe domacaskola.sk. Aktivity OZ DVS sú výsledkom dobrovoľníckej činnosti. Organizácia čerpá z vlastných ľudských i materiálnych zdrojov, nedokáže však pokryť všetky finančné výdavky, teda môžete podujatie a činnosť OZ DVS podporiť dobrovoľným vstupným.

Linky na soc sieťach

© domškola 2020